Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Menný zoznam detí šk. rok 2023-2024

1. Trieda - Lienky

Tr. učiteľka. : Viktória Hrabčáková,

Učiteľka.: Mgr. Ivana Vavreková

Asistent učiteľa: Bc. Daniela Študyová

Lienky

1. Bianka
2. Damián
3. Patrik
4. Štefánia
5. Ema
6. Daniel
7. Adrián
8. Denis
9. Olívia
10. Michael
11. Mia
12. Denis
13. Jakub
14. Alex
15. Denisa
16. Richard
17. Ester
18. Nina
19. Ema
20. Emir

2. Trieda - Sovičky

Tr. učiteľka. : Slavomíra Matysová,

Učiteľka: Mgr. Ivana Vavreková

Asistent učiteľa: Bc. Daniela Študyová

 

SovaSovaSova

1. Lukáš
2. Stanislav
3. Damián
4. Jozef
5. Šimon
6. Karolína Margaret
7. Valentín
8. Alica
9. Filip
10. Michael
11. Matias
12. Anna
13. Michael
14. Adam
15. Kristína
16. Linda
17. Samuel Ján
18. JánMaterská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti