Erb Kurima


 

 

Vitajte na stránke našej materskej školy

„Keď sa detské srdiečko od radosti chveje,
keď sa jeho tvárička na nás šťastne smeje,
keď sa jeho malá rúčka dotkne našej dlane
a keď jeho malá nôžka vedľa nás si stane.
Želám si nech naša škôlka je pre deti domom slnka.
Nech je plná teplých slov a aj miesto zázrakov.“

Mgr. Ivana Vavreková - riaditeľka MŠ 

Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Pre naše mamičky

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

Ikona pdfV PDF

 

Ikona wordVo worde

 

Prosím rodičov, aby zaplatili deťom stravu v MŠ za mesiac apríl 2021
dňa 22.4.2021 a 23.4.2021(štvrtok, piatok)
v čase od 07:00 do 08:30 hod.

Ďakujem Vedúca Šj – Jana Džalajová

Zápis plagát

Veľka noc

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelavanie

Ikona pdfV PDF

 

Ikona wordVo worde

 

Ikona pdfPodmienky prijatia dieťaťa do MŠ

 

Milí rodičia a deti!

Počas týchto dní, keď je naša materská škola zatvorená, chceli by sme aspoň na diaľku byť v kontakte s vašimi detičkami a preto sme spracovali pre vás niekoľko aktivít, aby sa mohli vaše deti zabaviť a zamestnať  počas tohto obdobia, keďže nemôžu byť s nami v škôlke. Pridávame nové nápady, hry, aktivity,  krátke videá, kde aspoň na diaľku môžeme takto spolupracovať. Snáď sa čoskoro spolu všetci uvidíme.

Vaše pani učiteľky

Ikona pdfPre 3-4 ročné deti

 

Ikona pdfPre 4-5 ročné deti

 

Ikona pdfPre 5-6 ročné deti

 

Ikona pdfZima je zimička

 

Ikona pdfRukavička z rozprávky do rozprávky

 

Ikona pdfZima na póloch

 

Ikona pdfZvieratka v zime

 

Ikona pdfOmaľovanky

 

Ikona pdfOmaľovanky 2

 

Ikona pdfGrafomotorika

 

Ikona pdfZimné športy

 

Video z Vianoc 2020 a Mikuláš 2020 si môžete pozrieť vo videozóne.

Vážení rodičia,

ZRPŠ na školský rok 2020/2021 bude pre nové deti 5 eur a pre minuloročné deti 2 eurá.

Oznam

Pred opätovným nástupom dieťaťa do  materskej školy sa dôkladne oboznámte s opatreniami  vyplývajúcimi z celoplošného testovania
Spoločná zodpovednosť“ (08. 11. 2020).

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)
Príloha 2- Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)
Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca (8. 11. 2020)
Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)

  • Zákonný zástupca dieťaťa, predloží po celoplošnom testovaní pri nástupe dieťaťa do materskej školy- Vyhlásenie zákonného zástupcu obezinfekčnosti.( Príloha 2).
  • Rodič je povinný tlačivo vypísať a podpísať. Tlačivá budú k dispozícií rodičom ráno pri vstupe do MŠ.(Bez tlačiva vstup nebude umožnený).
  • Do MŠ môže priviesť dieťa len zákonný zástupca s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
  • V prípade, ak je rodič pozitívne testovaný dieťa ostáva v domácej karanténe 10 dní.
  • Na základe zákona č.355/2007 ochrane verejného zdravia a v nadväznosti na Vyhlášku č.20/2020 sa v čase od 9.11.2020 – do 15.11.2020 do 01:00 hod. zakazuje do zariadenia vstup osobám, pre ktoré neplatí výnimka.

V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky č. 20 Úradu verejného zdravotníctva z 8. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.
Podľa § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky č. 20je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 20. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 20nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školyalebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

V Marhani, dňa 09.11.2020 

Mgr. Ivana Vavreková – riaditeľka MŠ

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o dezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.  

Vážení rodičia

  • Vstup do budovy MŠ len s ruškom!!!
  • Maximálne 2 osoby a 2 deti!!!
    (1 zákonný zastupca)
  • Telesná teplota odmeraná poverenou osobou

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti