Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Poplatky za stravu deti v MŠ Marhaň

 

Všeobecné záväzné naradenia Obce Marhaň č.3/2023 o príspevkoch a poskytnutí dotácie v školských zariadeniach (VZN č.3/2023 nadobudlo účinnosť dňa: 01.01.2023)

Desiata: 0,40€ 
Obed: 1,00€ 
Olovrant: 0,30€ 
Poplatok za stravu v MŠ Marhaň: 1,70€
Školné: 7€
ZRPŠ: 12€ a súrodenec 8€


Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti