Erb Kurima


 

 

Poplatky za stravu deti v MŠ Marhaň

 

Desiata: 0,34€ 
Obed: 0,80€ 
Olovrant: 0,23€ 
Poplatok za stravu v MŠ Marhaň: 1,37€
Školné: 5€
ZRPŠ: 10€ na každé dieťa


Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti