Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Čo dieťa potrebuje do MŠ

 

„Čo by som mal vedieť
aby som bol šikovný škôlkar“

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje :
  • prezuvky s pevnou pätou (odporúčame sandálky alebo papučky. Nevhodné sú šlapky, Crocsy a prezuvky s čiernou podrážkou)
  • pyžamo
  • ochrannú podložku na matrac (deti, ktoré majú problém s pomočovaním)
  • kompletné náhradné oblečenie podľa ročného obdobia
  • dievčatá kefu alebo hrebeň na vlasy  - do skrinky
  • plastový pohárik na pitný režim v triede
  • malý uterák s pútkom na zavesenie
  • ruksak primeranej  veľkosti na prenášanie osobných vecí do zbernej triedy, na dvor...
  • pršíplašť
  • na všetky veci napísať meno dieťaťa !!!
Riaditeľka žiada rodičov, aby v zmysle dodržania zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 8 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, neprinášali do materskej školy žiadne nápoje (pitný režim je zabezpečený počas celého dňa), ovocie a potraviny.
Ďakujeme. 
Výmena prádla:

Posledný deň v mesiaci  sa  posteľné prádlo dáva domov na vypratie a vyvetranie komplet  -plachta, návliečky aj pyžamko. 
V prípade potreby (pomočené prádlo) sa dáva domov samozrejme hneď v ten deň.Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti