Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Triedy v našej materskej škole

 

Triedy v šk. roku 2023-2024
1. Trieda - Lienky

Lienky

Počet detí: 19

Triedna učiteľka: Viktória Adamišinová

Učiteľka: Mgr. Ivana Vavreková

Asistent učiteľa: Bc. Daniela Študyová

2. Trieda - Sovičky

SovaSovaSova

Počet detí: 18

Triedna učiteľka: Slavomíra Matysová

Učiteľka: Mgr. Ivana Vavreková

Asistent učiteľa: Bc. Daniela Študyová

Pravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyMaterská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti