Erb Kurima


 

 

Triedy v našej materskej škole

 

Triedy v šk. roku 2020-2021
1. Trieda - Lienky

Lienky

Počet detí: 17

Triedna učiteľka: Bc. Andrea Lechmanová

2. Trieda - Sovičky

SovaSovaSova

Počet detí: 17

Triedna učiteľka: Slavomíra Matysová

Pravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyPravidla pre sovičkyKontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti