Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Denný poriadok

 

Činnosť detí v materskej škole

Deň v MŠ dbá na biorytmus, zdravú životosprávu dieťaťa, uspokojenie jeho potrieb a záujmov, ako aj na túžbu po poznaní a činnosti.

6:45 - 8:45 hod.

Príchod detí do MŠ ( do 8.30)
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacia aktivita
Pohybové a relaxačné cvičenia

8:45 - 9:15 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - desiata.

9:15 - 11:30 hod.

Hry a hrové činnosti detí
Vzdelávacia aktivita 
Pohybové a relaxačné aktivity
Pobyt vonku.

11:30 - 12:15 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - obed.

12:15 - 14:30 hod.

Odpočinok.

14:30 - 15:00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena stolovanie, stravovanie  - olovrant.

15:00 - 16:45 hod.

Hry a hrové činnosti detí 
Vzdelávacia aktivita
Pohybové a relaxačné aktivity
Pobyt vonku 
Odchod detí domov.Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti