Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

 

Riaditelka

Mgr. Ivana Vavreková
riaditeľka materskej školy
 

Konzultačné hodiny:
Pondelok: od 11:30hod. do 12:30hod.
po dohode s triednou učiteľkou.

 

Učiteľky

Viktória Adamišinová
učiteľka materskej školy
Slavomíra Matysová
učiteľka materskej školy
Bc. Daniela Študyová
asistent učiteľa

 

Nepedagogickí zamestnanci materskej školy:

Jana Džalajová - vedúca školskej jedálne, kuchárka
Kuchárka

Terézia Kandráčová  - upratovačka 

Upratovačka

 Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti