Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Aktivity v školskom roku 2020 - 2021

Ikona pdfAktivity na stiahnutie

 

September
 • Kamoškovia- hry, piesne...
 • Môj domov- nakresliť svoj dom
Október
 • Farebná jeseň - zber jesenných plodov, spoločné práce detí s rodičmi výstava tekvíc, tvorivá dielňa s rodičmi
 • Ochutnávka ovocia a zeleniny pomocou hry, spolupráca s rodičmi a školskou jedálňou.
 • Stromčekovo- vychádzka do lesa spoznávanie listnatých a ihličnatých stromov
 • 16.10. Babka a dedko - kultúrny program detí a výroba darčekov pre starých rodičov
 • 22.10. Deň jabĺk-každý donesie do škôlky jablko
November
 • Fajčenie škodí zdraviu – 20.11.- prezentácia
 • Moje telo-cvičenie na pieseň Miro Jaroš – Moje telo
 • Čím budem keď vyrastiem? - kreslenie
 • Dopraváčik - dopravné prostriedky a bezpečnosť na ceste -rozprávka
December
 • Mikuláš čo v tom vreci máš? - besiedka, odovzdávanie darčekov
 • Zdobenie vianočného stromčeka
 • Vianočná besiedka - koledy, vystúpenie pri stromčeku
Január
 • Projekt: Hospitácia v 1. a4. roč. ZŠ pre predškolákov (spolupráca MŠ so ZŠ)1. roč. – hodina slovenského jazyka 4. roč.- hodina čítania
 • Snehový zážitok - piesne o zime- rodinná sánkovačka
 • Raj pre vtáčikov – zhotovenie búdky, kŕmenie
 • Malí športovci v zime- sánkovanie, stavanie snehuliaka
Február
 • Projekt: Hospitácia v 1. a4. roč. ZŠ pre predškolákov (spolupráca MŠ so ZŠ) 1. roč. – hodina slovenského jazyka 4. roč.- hodina čítania
 • Fašiangový karneval - detská veselica, tradičné jedlo – šišky, bylinkový čaj
 • Planetárium -Prešov
 • Kedy som sa narodil?- deň, mesiac, rok
Marec
 • Projekt: Hospitácia v 1. a4. roč. ZŠ pre predškolákov (spolupráca MŠ so ZŠ) 1. roč. – hodina slovenského jazyka4. roč.-hodina čítania
 • Kamarátka kniha - návšteva miestnej knižnice
 • Svetový deň vody - 22.3.
 • Vychádzka do prírody- miestny rybník
Apríl
 • Projekt: Hospitácia v 1. a4. roč. ZŠ pre predškolákov (spolupráca MŠ so ZŠ)1. roč. – hodina slovenského jazyka 4. roč.- hodina čítania
 • Veľkonočné vajíčko- maľovanie veľkonočných vajíčok, tvorivé dielne
 • Svetový deň zdravia -7.4.
 • Naša farma- starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratká-exkurzia malej farmy
 • Mesiac lesov - jarné prebúdzanie prírody, zorganizovať prechádzku do blízkeho lesa
 • Zápis detí do ZŠ
Máj
 • Projekt: Hospitácia v 1. a4. roč. ZŠ pre predškolákov (spolupráca MŠ so ZŠ) 1. roč. – hodina slovenského jazyka4. roč. –hodina čítania
 • Deň slnka -3.5.- po dohode s rodičmi prísť oblečený v žltom
 • Moja mamka- kultúrny program
 • Deň rodiny-15.5.- keď si ocko mamku bral
 • Zápis detí do MŠ
Jún
 • Deň kvetov -21.6. - v spolupráci srodičmi vytvoriť kvetinové záhony na školskom dvore
 • Športový deň -MDD- športové hry
 • Koncoročný výlet - rodičia , opekačka v lese s predškolákmi
 • Noc v škôlke– predškoláci
 • Lúčime sa predškoláci- zhotovenie darčekov pre kamarátov, odovzdávanie osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania.

Za akcie a aktivity v MŠ zodpovedajú všetky učiteľky.Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti