Erb Marhaň

Vitajte na stránke Materskej školy Marhaň 

 

Aktivity v školskom roku 2023 - 2024

Ikona pdfAktivity na stiahnutie

 

September
 • Slávnostné otvorenie školského roka  - „ Škôlkarov deň“
 • Hry a zábavné činnosti na školskom dvore
 • Adaptácia detí na nové prostredie
 • Poznávame prírodu – vychádzka do blízkeho okolia
 •  Jesenná výzdoba tried a priestorov školy
 • Veselí tekvičkári – spolupráca sa rodinou
 • Deň srdca – Srdiečko moje  - 26.09.2023
Október
 • Pohybové aktivity a súťaže na školskom dvore
 • Deň materských škôl na Slovensku – 4.11. – spolupráca s inou materskou školou -  zábavné dopoludnie
 • Jesenná výstavka ovocia a zeleniny + ochutnávka
 • Deň jabĺčka
 • Zber prírodnín – tvorba a výstavka  - Ikebany jesene  - tvorivá dielňa v spolupráci s rodičmi v MŠ
 • „Čisté ruky“ – 15.10. – Svetový deň umývania rúk mydlom -  aktivita so zameraním na správnu techniku umývania rúk mydlom
 • Deň zdravej výživy  - 16.10. -  ochutnávka nátierok
 • Babka dedko, poď sa hrať“
 • Mesiac úcty k starším – Naši starí rodičia – vystúpenie v kaštieli v Marhani
 • Divadelné predstavenie podľa ponuky
 • Šarkaniáda – púšťanie zhotovených papierových šarkanov v spolupráci s rodičmi 
 • Turistická vychádzka k rybníku
November
 • Deň materských škôl na Slovensku – 4.11. – spolupráca s inou materskou školou -  zábavné popoludnie
 • Deň bez sladkostí
 • Martin na bielom koni – príbeh, hry, tvorenie  
 • „ Hravo – zdravo“  - Zábavné jesenné dni – zamerané na zdravý životný štýl – jesenné zvyky
 • Čisté zúbky sa nekazia – stretnutie s dentálnou hygieničkou
 • Mobilné planetárium - sférické kino – podľa ponuky
December
 • Tešíme sa na Mikuláša  - Mikuláš v škôlke
 •  Mikuláš, Lucia, Vianoce – ľudové tradície
 • Divadelné predstavenie podľa ponuky    
 • Hudobná rozprávka
 • Tvorivé aktivity rodičov a detí  - Názov akcie „ Sneh sa sype, mráz nás štípe“  
 • Pečenie a zdobenie medovníkov 
 • Vianočné vinšovanie v obci – ľudové zvyky
 • Šťastné a Veselé - vianočná besiedka – vystúpenie pre rodičov
 • Veselo je pod stromčekom – rozbaľovanie darčekov
Január
 • Vítame Nový rok
 • Hry so snehom – „Najkrajší snehuliak“    
 • Prikrmovanie vtáčikov v zime
 • Turistická vychádzka do blízkeho okolia
 • Zima a zvieratká – zimné envirohry na snehu
 • Zimná olympiáda  - športové hry so snehom
 • „Hravo – zdravo“ – zdravý životný štýl – s vitamínmi proti chorobe
 • Sánkovačka  -  v spolupráci s rodičmi
Február
 • Na návšteve u prvákov – otvorené hodiny v 1. ročníku     - predškoláci
 • Fašiangové všeličo -  výroba masiek a iných fašiangových dekorácií
 • Fašiangový karneval  - fašiangové tradície, šišky
 • Evička nám ochorela – aktivity na triedach – prvá pomoc, beseda so záchranárom, sestričkou....
Marec
 • Z rozprávky do rozprávky – divadelné predstavenie v podaní p. učiteliek, maľovanie známych rozprávok
 • Kniha je náš kamarát – návšteva obecnej knižnice
 • Vítanie jari na ľudovú nôtu – vynášanie Moreny, spev – ľudové tradície
 • Divadelné predstavenie  - podľa ponuky
 • Týždeň hlasného čítania  - výstava kníh v MŠ  
 • Ako sa rodí kniha -  zážitková aktivita
 • Kniha, knižka, knižôčka  - tvorba kníh v triedach  - spolu s rodičmi
 • Deň vody – 23.03.-  pokusy s vodou, kolobeh vody v prírode
 • Turistická vychádzka k rybníku   - s rodičmi
Apríl
 • Divadlo podľa ponuky
 • Spev ľudových piesní
 • Deň rómov – spoločné posedenie spojené s tvorbou veľkonočných dekorácií
 • Veľkonočné tradície – „ Maľované vajíčko“ – aktivita s rodičmi
 • Tvorivé aktivity rodičov a detí – projekty. Názov akcie: „Čarovná jar a farebné leto“ –
 • Deň narcisov – zbierka, výroba kvetín, rozhovor
 • Tvorivé dielne s rodičmi – „ Maľované vajíčko“
 • Deň Zeme  22.4. – ochutnávka zdravých jedál zhotovených deťmi – čistenie školského areálu za pomoci rodičov    
 • Návšteva predškolákov v ZŠ  - 1. ročník
 • Otvorená hodinu pre rodičov Téma: Zdravie a pohyb -  pohybové aktivity na školskom dvore
 • Policajti medzi nami  -  bezpečne na ceste – beseda s ukážkami
 • Zápis predškolákov do prvého ročníka ZŠ v Marhani
 • Zasadil som semienko – pestovanie rôznych rastlín v spolupráci s rodičmi
 • Stavanie mája – ľudové tradície
Máj
 • Zápis do MŠ
 • Výtvarná  výstava  - „ Mama očami detí“
 • Deň matiek – Mojej mamke  – vystúpenie detí s kultúrnym programom  v kaštieli   
 • Deň rodiny –  10.5. - tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi
 • Deň mlieka na školách – mliečny deň v MŠ, beseda s kuchárkou, ochutnávka, tvorba školskej kravičky – 16.05.2024
 • Divadlo podľa ponuky
 • Zoznámte sa s domácimi zvieratkami  - „MIMI farma“  - v Marhani
 •  Veselo na kolieskach – dopravné ihrisko – ZŠ v Marhani
 • Včelár -  beseda, envirohry na školskom dvore
 • Fotenie detí + tablo
 • Zaspievaj slávičku  - spev ľudových piesní – prezentácia hudobno – pohybových aktivít
 • Ukážka tradičných remesiel a tvorivé dielne  -  p. Stachová  - modelovanie z hliny  - ukážka, beseda
Jún
 • MDD - Týždeň detských radostí – tancujeme, spievame, športujeme, kreslíme
 • Deň detí  - športové a zábavné dopoludnie   -  hudba, tanec, pohyb – Hasiči v MŠ
 • Divadlo podľa ponuky    
 • Motýlia záhrada – pozorovanie motýľov  - podľa ponuky
 • Noc v škôlke – predškoláci
 • Nasadať ideme  - školský výlet s rodičmi
 • Rozlúčka predškolákov  - odovzdanie osvedčení o získaní predprimárneho

Za akcie a aktivity v MŠ zodpovedajú všetky učiteľky.Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti